1. Dodávka izolácii pre rozvody UVK a chladenia realizované firmou Ekomos, s.r.o. PO. - stavba NSP Prešov - internicktický blok - rok 2012, referencia 1-8.

2. Dodávka izolácii pre rozvody VZT, realizované firmou Klivent, s.r.o.  KE - stavba NsP Prešov - internicktický blok - rok 2012, referencia 9-15.Vybraná galéria realizovaných projektov