• Tepelné izolácie pre rozvody chladenia

    Tepelné izolácie pre rozvody chladenia

    Armaflex AC, AF Armaflex, K-Flex ST, Armafix, príslušenstvo
  • Tepelné izolácie pre rozvody kúrenia

    Tepelné izolácie pre rozvody kúrenia

    IZOflex, Nobasil, Isover, Tubolit.
  • Tepelné izolácie pre rozvody solárnych systémov

    Tepelné izolácie pre rozvody solárnych systémov

    HT Armaflex, HT Armaflex S, Armaflex Duo Solar, K-Flex HT Solar, K-Flex Twin Solar.
  • Tepelné izolácie pre rozvody vzduchotechniky

    Tepelné izolácie pre rozvody vzduchotechniky

    K-Flex H Duct Metal, K-Flex H Duct, Mirelon, Izoflex, Isover, Nobasil.
  • Protipožiarne izolácie

    Protipožiarne izolácie

    Isover, Nobasil

Vybraná galéria realizovaných projektov